AJÁNLÓ
„A jelen kor két különleges sorvatagságának az egyike a nagy megélések hiánya és ritkasága. Amit megélésnek, élménynek neveznek, annak túlnyomó része ’földönfutóság’, felszínesség, földszintesség, porbaragadtság, felhígultság…” – idézi fel Dabóczi Mária, a Folia selecta rendszeres szerzőjének, Szigeti József domonkos gondolatait, halálának 15. évfordulóján.
E „sorvatagság” elkerülésének lehetséges útjait és a „dúsan telített létfogalom” megtalálásának módját mutatják be jelen számunk további szerzői.
Pierre-Marie Emonet Metafizika egyszerű szavakkal c. művének befejező részét közöljük, melyben a szerző kifejti a nem-léttel vegyes léttől a nemlét nélküli Létig tartó reflexióit.
Ugyanezek a gondolatok köszönnek vissza Szent Tamást idézve Herbert Hartl írásában is, amikor a szerző a bölcsesség fogalmától eljut a metafizikai bölcsesség kibontásáig, konklúzióként a Timóteus levél igazságát állítva elénk: „Isten (…) azt akarja, hogy mindenki eljusson az igazság ismeretére.”
Aktuális számunk Florilegiumában Kuklay Antal Sárospatakról szóló emléksorai kaptak helyet.
A borító Nagy Kata munkája.

 Folia Selecta 52. szám - 2016. december        
Az újságban szereplő szerzők és műveik:
DABÓCI MIHÓK MÁRIA: Szigeti atya, a Bölcsesség ajándéka
PIERRE-MARIE EMONET OP: Metafizika egyszerű szavakkal – befejező rész
HERBERT HARTL IPFI: A hármas keresztény bölcsesség
FLORILEGIUM: Kuklay Antal: Mit jelent nekem Sárospatak?
   Letöltés PDF formátumban